2018 går vi till val igen och det innebär att de kommande fyra årens politik kommer att avgöras. Det är något som kan få stora konsekvenser för alla. Men vilka frågor är det som kommer att få oss att bestämma vad vi ska rösta på för parti? Det är givetvis personligt. Alla frågor är inte lika viktiga för alla väljare. Man kan ändå göra en bedömning av vilka frågor som är viktiga för så många väljare att det kommer att påverka valutgången. I det här inlägget kommer vi att ta upp några politiska ödesfrågor som vi vet engagerar många väljare. Ofta handlar de om politiska utmaningar som återspeglas i rubrikerna i våra medier. Det är helt enkelt sådant som är aktuellt och som många pratar om. En annan typ av frågor som är avgörande är sådana där politiker från olika partier har väldigt olika uppfattning om hur de ska hanteras. I det fallet får man en politisk diskussion som är lätt att följa.

Invandringen avgör valet

En Sifo-undersökning visar väljarnas viktigaste frågor är invandring och integration. Det är något som får uppmärksamhet i medierna och vi har partier med helt olika inställning kring hur politiken ska bedrivas inom området. Båda de kriterier för vad som skapar en viktig valfråga som vi tog upp i inledningen uppfylls alltså. Mycket kretsar kring Sverigedemokraterna som har en väldigt tydlig linje som går stick i stäv med den politik som Sverige bedrivit under flera decennier, oavsett regering. Grundfrågan kan sägas vara om invandringen är en vinst eller förlust för Sverige i långa loppet. Det är svårt att fastställa eftersom invandringens konsekvenser är så komplexa. Integration är lite enklare att prata om eftersom det handlar om vilka konkreta åtgärder man ska ta till för att gynna integrering och om hur mycket budgetutrymme som ska ges åt dessa frågor. Något som gör invandring och integration till extra intressanta frågor är det faktum att polariseringen är så stor mellan Sverigedemokraterna och alla andra partier. Hur ett parti, rent hypotetiskt, kommer att förhålla sig till Sverigedemokraterna efter valet är en annan viktig valfråga för många väljare. Det gäller både anhängare och motståndare till Sverigedemokraterna.

Budgeten är den grundläggande valfrågan

Politik handlar om resursfördelning. De politiska partierna förespråkar i regel fördelning av resurser till eller från en viss grupp av medborgare i samhället eller så vill ett parti flytta resurser från ett verksamhetsområde till ett annat. Där spelar även politikernas skicklighet och tidigare resultat en viktig roll. Ett parti som haft alla möjligheter att påverka ett av sina prioriterade områden men som misslyckats med att genomföra förändringar kan dömas hårt för det. Social välfärd är ofta Socialdemokraternas kärnfråga, det är också fråga om en stor budgetpost, den diskussionen är därför viktig och aktuell inför alla val. Frågan om Sveriges polisväsen och försvar har lyfta av flera partier och vi tror att vi kommer att få se en hel del debatter om detta i kommande valrörelse. En liten fråga som har en laddning är om vi ska satsa på menskopp som en del av biståndspolitiken. Det är en så kallad kvinnofråga och dessa kommer att lyftas fram och kanske få större betydelse än någonsin i svensk politik.