En av de ideologier som mest färgar det moderna svenska samhället är den feministiska. Feminismen är rörelsen och ideologin för kvinnor och mäns lika villkor och rättigheter i samhället, en kamp som förts en lång tid i Sverige. Denna långa kamp har inkluderat en lång rad grundläggande förändringar i det mänskliga samhället. Den feministiska rörelsens historia är inte en enad sådan, utan handlar kanske mer om hur olika kvinnorörelser steg för steg förbättrat situationen för människor. Bland de viktigare feministiska kamperna har varit kampen för kvinnans rätt i hemmet där man kämpat emot synen att kvinnan är underordnad mannen i ett äktenskap; något somiblamd föranlett mannen att ta sig rätten att med våld och på andra sätt kontrollera kvinnor. En annan viktig feministisk kamp har varit suffragett-rörelsen, alltså rörelsen för kvinnors rösträtt. Feminismen är en del av den kamp som började i Västvärlden och spred sig över planeten; kampen för allas lika värde.

#metoo och feminismen idag

På senare tid har en av de mer uppmärksammade feministiska frågorna problemet med sexuella övergrepp mot kvinnor. Det började med ett upprop mot filmmogulen Harvey Weinstein, en av Hollywood’s främsta filmproducenter. Flera olika kvinnor anklagade honom för avskyvärda sexuella övergrepp och våldtäkter vilket skapade nyheter världen över, inte minst i Sverige. Kvinnor i Sverige från en rad yrkesgrupper mobiliserade upprop för att sätta stopp för de utbredda sexuella övergreppen som skedde i deras respektive industrier och samhället i gemen. En stor mängd män (och ett antal kvinnor) fann sig i rampljuset efter att ha anklagats för övergrepp mot kollegor. #metoo förändrade Sverige delvis genom att uppmärksamma hur vanligt och utbrett problem sexuella övergrepp mot kvinnor var och delvis genom att uppmana kvinnor till motstånd och till att våga stå upp mot förövarna. Det var även ett angrepp mot de som försökte försvara förövarna. I många fall, inte minst när det gällt TV-profiler av olika slag, visade det sig att deras chefer försökt mörklägga händelserna eller till och med tagit det längre.

Feminismen i framtiden

Under 1900-talet har den feministiska rörelsens framgångar lett till en märkbar förbättring av jämlikheten i många länder, Sverige inräknat. Den har bidragit till att kvinnor har fått rätten och möjligheten att bestämma över sina egna liv, att arbeta med vad de vill och att bestämma över sina egna kroppar. #metoo är en del av den feministiska kampens historia; denna gång handlar det om kvinnans rätt till sin kropp. Det är ingen ny kamp, utan det är tack vare tidigare generationer av feminister som kvinnor började erkänna sin sexualiteter, och sin bestämmanderätt över den. På vuxen.se kan du hitta lustfyllda leksaker även för kvinnor, något som skulle anses skamligt för bara hundra år sedan. Men till och med i länder som Sverige är vägen till ett jämlikt samhälle fortfarande lång. #metoo uppropet är bara det senaste steget i denna långa kamp, och vi kan nog förvänta oss att den inte lär ta slut någon gång snart.