Politik inom sjukvården

Sjukvården är dyr och viktig

Sjukvården är idag en av demokratins mest debatterade politiska frågor. Dagens medborgare förväntar sig att staten ska tillhandahålla och garantera sjukvård av en viss kvalité, och når inte vården denna […]