Belåning och räntor i inflationstider

I oroliga tider med hög inflation behöver politiker hitta trygga lösningar till medborgarna. Just nu stiger räntorna och därför ökar intresset för alternativ såsom belåning och pantsättning. Det är ett […]

Politik inom sjukvården

Sjukvården är dyr och viktig

Sjukvården är idag en av demokratins mest debatterade politiska frågor. Dagens medborgare förväntar sig att staten ska tillhandahålla och garantera sjukvård av en viss kvalité, och når inte vården denna […]