Att bilda ett politisk parti kan alla göra och det finns inga lagar som reglerar hur man går tillväga för att skapa ett parti. Ett bra första steg är dock att att bilda en ideell förening då valmyndigheten kräver att man är en juridisk person när man registrerar partiet officiellt. Man ska också se till att exempelvis upprätta stadgar och att ha en styrelse som reglerar vad man ska syssla med. Hjälp med detta kan man få hos alla kommuner i landet. När man har en styrelse och stadgar så är de också enklare att sköta verksamheten. Man kan exempelvis utse en firmatecknare vars uppgift är underteckna papper för föreningen. Att upprätta en ideell föreningen har även en positiv inverkan partiets anseende. Man ger ett seriöst intryck av sitt parti när det finns ett tydligt ledarskap och ett tydligt syfte med verksamheten.

Registrera partiets hos valmyndigheten

Man behöver som sagt inte följa en viss typ av lagar för att bilda ett politisk parti. Det man däremot behöver göra är att registrera partiet hos valmyndigheten för att man ska kunna rösta på partiet. Mer information om detta finns på valmyndighetens hemsida. Lite mer kortfattat så finns det ett antal steg man måste följa för att få sin ansökan godkänd. Man behöver först ha en partibeteckning med det namn man vill ska stå på valsedlarna. Registrerar man namnet så blir det också unikt för partiet och kan således inte använda av ett annat parti. Man kan registrera sitt parti hos valmyndigheten närsomhelst. Är det valår så måste dock registreringen komma in till valmyndigheten senast i februari för att man ska kunna rösta på partiet. Man måste också som sagt göra partiet till en juridisk person för att kunna registrera sig. Eventuella frågetecken kring detta kan Skatteverket hjälpa till att reda ut.

Kandidater till val

När man väl upprättat en ideell förening och registrerat partiet hos valmyndigheten så är det dags att utse kandidater till valet. En kandidat som ska vara valbar måste också själv ha rösträtt och samtyckt till kandidaturen. Det finns dock andra regler för kandidater till Europarlamentet. Man kan anmäla kandidater till partiet redan när man registrerar partibeteckningen. Genom att upprätta en kandidatlista så skyddar man partiet från att väljare skriver andra namn på valsedlarna. Har partiet inte upprättat en kandidatlista så kan alltså väljare själva välja vem de vill rösta på. Partiet måste också bestämma sig för vilket eller vilka val man vill ställa upp i varje år. En valkampanj är ofta dyr att genomföra vilket gör att man får vara extra noga med detta. med hjälp av Enklare.se så kan man ställa upp i flera val.