År 1955 vägrade Rosa Parks lämna över sin sittplats på bussen till en vit man, vilket lagen sa att hon var skyldig att göra.

Mellan 1939 och 1945 pågick andra världskriget, med Hitler i spetsen mot det icke-ariska och främst judarna.

År 1919 röstades beslutet om kvinnlig rösträtt igenom i Sverige.

Alla de tre är exempel på politiskt engagemang som gett resultat, både bra och dåliga. Om Rosa Parks inte hade engagerat sig politiskt hade det antagligen tagit mycket längre tid innan mörkhyade ens kom i närheten av samma rättigheter som de har idag. Om Hitler inte hade engagerat sig politiskt hade vår historia troligen inte sett fullt så fruktansvärd ut. Och om kvinnorna inte kämpat för rösträtt hade de kanske fortfarande inte haft någon.

Man väljer själv om man vill engagera sig i samhällets politik, men om man inte gör det kan man heller inte förvänta sig att de förändringar man önskar se ska bli verklighet. Det kan verka överväldigande och svårt att sätta sig in i de olika politiska partiernas åsikter, värderingar, planer och mål, men om man inte gör det, och om man inte röstar, så kan man heller inte förändra något.

Hur hade Sverige sett ut om ingen hade engagerat sig politiskt? Vilken hissnande tanke. Det är omöjligt att säga, omöjligt att föreställa sig, men utan politik hade här inte funnits varken lagar eller regler, vi hade inte haft någon fri sjukvård eller stöd för pensionärer och arbetslösa. Vi hade inte haft någonstans att vända oss till när vi inte klarade av att stå på egna ben, varken bildligt eller bokstavligt.

Alla har vi våra åsikter och värderingar, säkert finns det något som de flesta vill förändra eller förbättra, men för att ha en chans att göra det krävs det att man läser på om vad de olika partierna står för och vad de tänker ändra på i vårt land. Det duger inte att bara rösta på det som grannen eller ens syskonen säger är ett bra parti, för det kan gå helt emot vad man själv egentligen tycker. Därför är det otroligt viktigt att varje individ själv sätter sig in i det politiska Sverige och gör sin röst hörd.

Vi har den möjligheten i Sverige, vi har friheten att rösta om vem som ska styra landet. Många länder har det inte så, och där har medborgarna inget att säga till om. Därför bör vi ta vara på den chansen vi har fått, för hur blir det om alla slutar rösta? Då kommer de politiska partierna att försvinna, och Sverige kommer att bli diktatur med en ledare som inte behöver ta hänsyn till folkets önskemål, viljor och värderingar.

Vill man ha åsikter om hur samhället styrs så har man också skyldighet att göra vad man kan för att det ska bli bättre.