Att kunna arbeta med politik är en stor förmån! Det innebär, förhoppningsvis, att man kan syssla med frågor man brinner för i syfte att åstadkomma förbättringar för människor på riksnivå eller där man själv bor. Givetvis finns det även mindre glamorösa uppgifter inom yrket, som att lägga pussel med ändliga resurser och tvingas möta människors missnöje när nödvändiga politiska förändringar får negativa konsekvenser för just dem. Sett till befolkningsmängden finns det relativt få yrkespolitiker i Sverige och det är ingen enkel sak att staka ut en karriärväg som leder till det målet. Man måste vara lämplig för uppgiften och kanske även ha en del tur. I det här inlägget ska vi dock gå igenom några av de val som kan leda mot en bana som politiker. Det handlar dels om arbetslivserfarenhet men också om utbildningar och andra erfarenheter som kan vara intressanta för dig som vill öka dina chanser att få jobb som politiker.

Utbildning, erfarenhet och engagemang

Det är inte alltid lätt att vara politiker och förälder på samma gång men det är på gång att ändras tack vare nya regler. När det handlar om folkvalda politiker som deltar i personval kan dock föräldraskap vara ett plus i kanten eftersom så många av oss kan relatera till det. Utbildningsgraden är faktiskt, vid en internationell jämförelse, förhållandevis låg bland svenska politiker. Men det varierar från parti till parti. Sett till de senaste valen har färre än hälften av de socialdemokratiska riksdagsledamöterna eftergymnasial utbildning samtidigt som över 70 % av miljöpartisterna har det. Sverigedemokrater har lägst utbildningsnivå enligt denna statistik. Det är svårt att peka en särskilda utbildning som är extra intressant eftersom det beror på vad man har för uppgifter inom politiken. Många svenska toppolitiker har dock pluggat juridik på universitet. Den naturliga vägen för den som vill bli politiker är att engagera sig i ungdomsförbundet för det parti man sympatiserar med. Det är ett sätt att bli så känd inom partiet att valberedningen sätter upp en på en valsedel.

Yrkesval som bäddar för politiker

Att vara kompetent inom sitt område är givetvis meriterande, inte minst om man samtidigt är en offentlig person som kan förväntas vinna röster till partiet. När det gäller vissa politiska befattningar är det av yttersta vikt att ha varit yrkesmässigt verksam inom sitt politiska fält. Det bör dock noteras att det finns mycket folk bakom politiker på de högsta befattningarna. Att vara ideologiskt driven och ha förmåga att delegera är ofta viktigare än sakkunskaper på detaljnivå. Via Netjobs kan du hitta arbeten som är en bra grund om du senare vill göra politisk karriär. Fackligt engagemang på arbetsplatser inom industrin är av tradition en bra plattform om man vill göra politisk karriär inom socialdemokratin eller vänsterpartiet. Vår statsminister, svetsaren, Stefan Löwén är ett exempel på det. Söker man sig till Moderaterna eller Folkpartiet är det snarare en fördel att ha varit arbetsgivare eller egenföretagare. Ofta anklagar man politiker för att sakna tillräcklig arbetslivserfarenhet, det är en effekt att många får politiska uppdrag direkt via ungdomsförbunden.