Sett till människans totala politiska historia är miljöpolitik ett relativt nytt ämne, som endast har fått ta plats i det politiska rummet på allvar under de senaste 20 eller 30 åren. ”Växthuseffekten” och den globala uppvärmningen är idag begrepp som var man känner till och som majoriteten tar på allvar, men medvetenheten om detta fenomen och hur människors sätt att leva påverkar klimatet har växt fram gradvis. Sannolikt har människors vilja att stävja den globala uppvärmningen genom politiska beslut ökat i takt med att de inser att den nuvarande utvecklingen skulle kunna leda till katastrofala konsekvenser redan för nästa generation – det vill säga deras egna barn. Alla vill ju skapa de bästa förutsättningarna för sina barns uppväxt och framtid, vare sig det innebär något så stort som att förändra sitt levnadssätt för att bevara miljön eller något så litet som att skaffa en säker barnvagn som Bugaboo Donkey Duo.

Numera är Miljöpartiet, ett parti vars hela ideologi baseras på att värna om klimatet, ett riksdagsparti, och miljöfrågor är en viktig del av alla riksdagspartiers agenda. Bara ett par exempel på de frågor som har dykt upp i den politiska diskussionen på senare år på grund av klimatproblemet är högre skatt på flygresor och bidrag för att köpa miljöbil. En stor del av klimatpolitiken drivs också på internationell nivå, eftersom det krävs globalt samarbete för att verkligen få bukt med problemet. Ett exempel på detta är klimatavtalet som antogs i Paris år 2015.