Att engagera sig politiskt är viktigt eftersom man då får vara med och bestämma hur samhället i Sverige ska se ut. Om man väljer att inte engagera sig kan man heller inte förändra något. Men hur gör man, om man vill vara med och bestämma?

Läs på om de olika partierna

I Sverige finns det 8 större partier som har riksdagsmandat och således har något att säga till om i olika frågor. De partierna är Centerpartiet, Kristdemokraterna, Liberalerna, Miljöpartiet, Moderaterna, Socialdemokraterna, Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet. Börja med att gå in på varje partis hemsida och läs om deras vision. Du kan läsa deras partiprogram, hur de ser på familj, skatter, miljö och mycket annat och därefter bilda dig en uppfattning om vilket parti som stämmer bäst överens med dina egna värderingar och åsikter. Se till att läsa på så mycket du kan och i så god tid som möjligt innan det är dags att rösta.

Rösta

Röstningsprocessen i Sverige går anonymt till och ingen behöver veta vad du röstat på. Du röstar genom att gå till någon av de vallokaler du har i närheten och välja den valsedel som hör till de parti du vill rösta på. Du behöver ha legitimation för att kunna styrka vem du är, och att du har rätt att rösta. Det hela är över på några minuter och så enkelt har du sedan varit med och påverkat hur framtidens Sverige kommer att se ut.

Andra sätt att engagera sig

Vill man engagera sig ännu mer handlar det om att göra sin åsikt hörd. Argumentera för den, sprida den, debattera. Brinner man särskilt för något ämne så vill man säkert övertyga fler om att en viss lösning är den bästa, och då måste man höras och synas.