Klassisk kyrka i Sverige

Kyrkan har haft stort inflytande i Sverige genom historien. Det fanns många som tillbad Gud dagligen och många av våra stora högtider kommer från kristendomen, som till exempel jul, påsk och så vidare. Det är dock inte så många som tror på kristendomen idag även om många gifter sig i kyrkan, döper sina barn, låter de konfirmera sig i tonåren och vill begravas på en kyrkogård. Det är helt enkelt en del av vår tradition och många tycker att kyrkan är vacker även om man inte tror på det som den står för. Förr hade kyrkan stor politisk makt i Sverige, men det håller på att bli mindre och mindre för varje år. I Sverige är uppfattningen att politik och religion inte ska blandas.

Ett skifte i kunskap

Klassisk kyrka i SverigeI och med att allt fler svenskar flyttade in till städerna och gav upp livet som lantbrukare så blev man även mer medveten om hur saker och ting fungerar. Det var inte längre nödvändigt att be till gud för en bra skörd en sommar eftersom man hade ett stabilt jobb och kunde ställa mat på bordet till familjen. Idag är det fortfarande många som gillar att vidareutbilda sig och ett bra sätt att träna är genom att skriva högskoleprovet. allt du behöver veta om högskoleprovet 2018 finner du på deras hemsidan, samt prov från tidigare år.

Skillnader mellan politik och religion

Staten och kyrkan skildes åt pr 2000. Numera sköter kyrkan sina egna val och senast var Socialdemokraterna störst i kyrkovalet . I kyrkovalet är det dock inte partier man talar om utan nomineringsgrupper. Man får rösta när man fyllt 16 år och valet hålls samtidigt som partivalet. Idag har kyrkan liten, om nästan ingen politisk makt i Sverige. De kan såklart göra sina åsikter hörda, men det är ett demokratiskt styre i Sveriges politik som inte ska ha med religion att göra.