Politik är något som har sitt ursprung i antika Grekland. Det är något av det viktigaste som finns i det svenska samhället och något som kommer fortsätta att vara viktigt en lång tid framöver. Detta är på grund av att man i Sverige lever i en demokrati varpå politiken styr hela samhället.

Den svenska ekonomin och politiken

En av de allra viktigaste delarna av politiken är att den styr över Sveriges ekonomi. Politiker styr exempelvis över lån, räntor och budgetar. Man skulle kunna jämföra det med att man som privatperson styr över sin egen ekonomi. På samma sätt styr politikerna över den svenska statens ekonomi. Exempelvis så kan privatpersoner ta lån via hemsidor så som Lånakuten för att låna till det man vill köpa. På samma sätt kan stater ta lån på olika typer av banker runtom i världen.

Politiken i Sverige då och nu

Det politiska klimatet i Sverige har förändrats med åren. Förr i tiden var det framförallt socialdemokraterna som var det mest framgångsrika partiet och man styrde Sverige genom flera årtionden. Men med tiden så har detta förändrats genom en mer högerinriktad politik. Både genom att Socialdemokraterna rört sig mer mot höger, men också genom framgångar på högerblocket genom Kristdemokraterna, Liberalerna och Moderaterna. Således har det uppkommit nya koalitioner de senaste årtiondena varpå Moderaterna har fått styra i riksdagen.

Således har en stor förändring skett då Socialdemokraterna inte längre kan styra ensamma, utan de måste förlita sig på andra partier som exempelvis vänsterpartiet och miljöpartiet. Utan deras stöd hade man exempelvis inte kunnat bilda regering efter valet år 2018.

Framtiden i svensk politik

Det går inte att prata svensk politik utan att nämna Sverigedemokraterna. Detta är ett parti som har vuxit explosionsartat i både medlemmar och röster för varje val som har gått. De andra partierna har länge försökt hålla Sverigedemokraterna borta från inflytande. Detta är något som till viss del lyckats, men det är också något som kommer att vara svårt beroende på hur nästkommande val går. Om Sverigedemokraterna får över 30 % röster blir det mycket svårt för andra partier att regera utan åtminstone någon typ av samarbete.

Nyckelfrågor i svensk politik

Det finns en mängd frågor som är av vikt inom svensk politik. Först och främst har det visat sitt att invandrings- och integrationsfrågor är viktigt för de svenska väljarna. Därefter är även miljöfrågan viktig, inte bara i Sverige, utan också i hela världen. Sverige är bland annat representerat i denna frågan av aktivister så som Greta Thunberg som fått chansen att lyfta miljöfrågan i en mängd olika forum. Dock har det inte gått lika bra för miljöpartiet när det kommer till att lyfta fram miljöfrågan inom Sverige, eftersom de fick minskat stöd av folket i valet år 2018.