Partier som ännu inte fått en plats i riksdagen, måste själva se till att ha en plats att mötas på och fatta beslut. Det som små partier oftast har ont om är pengar, men genom att söka en passande kontorsplats via https://helio.se/, kan det bli lättare att hitta ett kontor som passar för den lilla budgeten. Helio har kontor i Stockholm och Malmö, vilket därför är perfekt för lokala partier som behöver någonstans att vara.

Att driva ett politiskt parti ställer krav på att partiet måste framstå som seriöst.
Därför är det viktigt att ha tillgång till lokaler och samlingsplatser där partiet kan verka. Med tiden som partiet växer, får fler medlemmar och ekonomiskt stöd, kan det senare bli aktuellt med bättre och större lokaler.

Även marknadsföring är viktigt för partier och det är också något som kostar mycket pengar. Det är i många fall det som kostar allra mest för politiska partier, men det är också det som gynnar partierna mest. Ett politiskt parti som inte satsar på marknadsföring kommer inte kunna växa och blir större. Det är i slutändan antalet medlemmar och storleken på partiet som är det viktiga, precis som för vilket företag som helst.